Sorgen over at miste til døden forsvinder aldrig, men livet skal stadig leves
Med andre ord; Man skal leve i nutiden, men have fortiden med sig.

 

I min sorgbehandling med mine klienter mener jeg, at vi ikke skal tage afsked med de afdøde, men derimod skal vi finde metoder hvormed den efterladte kan leve med sin sorg.
For hvis man “kun” lever for sin afdøde, kommer det til at stå i vejen for livet.

Selvom vi tager vores sorg med os ind i resten af livet, betyder det ikke, at vi eksempelvis ikke kan opleve ny kærlighed. Vi kan også godt grine igen og for en stund glemme den afdøde. Der er mange som får dårlig samvittighed når de igen begynder at mærke livets glæder. Jeg føler at det er rigtig synd, at man ofte stiller regler op for ens egen lykke, eller man er bange for hvad andre mon tænker om en fordi livet ikke går i stå.

Den mest naturlige måde, at være i sorgen er faktisk, at vi gerne vil have vores afdøde med os videre i livet, og jeg er sikker på at det er oftest også den afdøde sidste ønske.

Sorg er en naturlig del af livet, men den må ikke dræne din livsgejst

Vi mærker alle sammen sorgen på hver vores måde, og det er ganske naturligt. Vi har alle forskellige forhold til den afdøde samtidig med at vi kommer med hver vores bagage i livets rygsæk. Og derfor reagerer vi også forskelligt. Jeg synes det er vigtigt at vi har fokus på at leve i stedet for kun at overleve.

Hvor længe må man sørge?

I min optik lige så længe som man har lyst til. Mange ældre oplever en følelse af, at deres sorg ikke må trække ud, fordi døden og adskillelsen i den alder bliver betragtet som noget forventeligt.

Der kan også være en forestilling i omgivelserne om, at ”sorgen nok ikke er så slem”, når man er kommet op i alderen.

Jeg synes det er ærgeligt, at ældre bliver mødt med det billede at sorgen er lettere for dem, da de jo allerede har levet et langt liv sammen. På den måde risikerer man at overse sorgen eller bidrage til undertrykkelse af den. Det betyder at mange ældre efterladte bliver ensomme med deres sorg.

Har du mistet din ægtefælle eller et barn, er det ikke unormalt, hvis du oplever, at der går  lang tid hvor sorgen ikke går over. Du kan blive overvældet af at sorgens tunge tæppe følger dig mange år efter tabet. Samt at det til tider kan det være meget svært at se meningen med livet.

Sorgen kommer som bølgeskvulp

Måske bliver du overvældet af minder ved familiebegivenheder eller ved gensyn med bestemte steder. Du kan også opleve, at du genoplever sorgen ved almindelige dagligdags gøremål. Du kan mærke sorgens følelser, men nu fra et nyt ståsted i livet.

For de fleste mennesker kommer der sjældent et tidspunkt, hvor man siger: ”Nu er det overstået, nu er jeg færdig med at sørge.” For efter tabet af et menneske, som har haft stor betydning for dig, vil sorgen nogle gange være i forgrunden og andre gange i baggrunden af dine tanker og følelser.

Der er dog ingen tvivl om, at det tager lang tid før den efterladte finder en balance i tilværelsen, så man både kan leve et aktivt og udadvendt liv og samtidigt have den afdøde med i sit videre liv. Men husk vi sørger alle sammen på forskellige måder, og der er ikke noget som er rigtigt eller forkert. Med tiden vil sorgen mildnes og langsomt ændre sig til savn. Savnet ophører aldrig, men det bliver en del af livet.

Jeg synes det er meget vigtigt, at vi giver plads til dem som er i sorg og ikke presser dem igennem deres sorgproces. Vi skal anerkende, at alle må godt være ulykkelige over deres sorg uanset alder eller forhold til den afdøde. Men hvis sorgen sidder for fast i dig efter et halvt år så den bremser dig for at leve et velfungerende liv, så vil jeg råde dig til at søge professionel hjælp.