Parterapi

Lad ikke konflikten ødelægge jeres forhold – Lad den styrke det

Parforholdet

Parforholdet er nok den mest sårbare og udfordrende relation i vores voksne liv. Når vi møder en betydningsfuld partner i vores liv, kan det ofte vække gamle negative reaktionsmønstre. Det kan være at man kæmper med noget jalousi, et usundt alkohol forbrug eller et voldsomt temperament.

Eller det kan være at familie kabalen med “dine-mine-vores” børn kan være svær at få til at gå op, så alle føler sig elsket og respekteret.

Er vi ikke opmærksomme på at udforske disse udfordringer, så kan kommunikationen gå skævt. Det giver grobund for konflikter, der kan vokse sig så store, at vi til sidst hverken kan finde hoved eller hale i dem. 

Selvom begge parter føler, at de kæmper for forholdet og har prøvet alt, så kan man nemt køre fast i sit ellers så dejlige parforhold. Det handler nemlig rigtigt meget om at sætte os fri af fastlåste roller og mønstre.

Temaer og konflikter i parterapien kan være mange, som for eksempel:

 • En eller begge har været utro, og I sidder fast i vrede, sorg og mistillid
 • Igår skævt af hinanden, og kommunikationen ender i misforståelser og antagelser
 • En eller begge går på æggeskaller for at undgå at genere den anden
 • En eller begge føler sig ensom i parforholdet, og nærværet er forsvundet
 • I har for meget om ørerne i hverdagen, og forholdet er blevet til en trummerum, der ikke levner tid til spontanitet og intimitet
 • Lysten til sex er væk, eller I har forskellige behov
 • I har for mange dagligdags konflikter pga. forskellige behov
 • Jeres diskussioner handler om at få ret, og ingen hører, hvad den anden siger
 • En eller jer begge er jaloux

En session med parterapi varer halvanden time (90min.) De fleste par har brug for 3-4 sessions alt efter hvilke konflikter og temaer, de kommer med. 

Mange par oplever dog hurtigt positivt effekt af terapien, og ofte høre jeg fra “Mine Par”: Hvorfor har vi dog ikke investeret i vores forhold noget før?!

Hvordan foregår parterapi?

 

I parterapi er der ingen fordomme, ingen løftede pegefingre, og der er ikke noget, der er for mærkeligt eller pinligt. Vi er, hvem vi er, og gør vores bedste. Det er udgangspunktet i parterapien. 

Jeg skal ikke gøre mig til dommer og er ikke interesseret i, hvem der har ‘ret’. Min fineste opgave er at støtte jer med min faglighed på de mønstre I ikke selv har fået øje på, samt stille jer nogle gode spørgsmål som vil belyse jeres fælles udfordringer.

Lytter I overhovedet til hinanden?
Hvor opmærksomme er I på jer selv og hinanden?
Hvad er det, I ikke får sagt?
Kan I acceptere hinandens forskelligheder?
Hvordan tager I personligt ansvar?

I terapien giver jeg jer feedback på det jeg ser, hører og oplever, så I får mulighed for at ændre uhensigtsmæssige mønstre. Jeg vil løbende bryde ind, når jeg ser jer gøre mere af det, der ikke virker for jeres forhold. I vil blive klogere på jer selv og hinanden, og I vil opdage nye veje til forandring.

Langt de fleste problemer i forholdet kan løses, hvis I vil det. I parterapien handler det ikke om at fordele ansvar og skyld, men det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad samt lytte til sin partner.

Her er et par gode råd til et bedre parforhold uden parterapi

Hvis I endnu ikke har besluttet jer for at starte hos mig i parterapi, så får I her et par gode råd til, hvordan I kan forbedre jeres parforhold. I et parforhold er der mange ting som er vigtige, dog er der her nogle af de allervigtigste ting, som kan bringe jer tættere sammen igen:

 • Tid med hinanden er vigtigt
 • Ha’ det sjovt med hinanden og gør ting sammen
 • Husk og spørg ind til hinandens dag
 • Lyt til hinanden
 • Giv din partner plads
 • Kommuniker med hinanden
 • Lad være med at fokuser på hinandens fejl
 • Være forstående overfor din partners problemer
 • Komplimenter og kærtegn hinanden
 • Forvent ikke at din partner kan læse dine tanker

 Et sidste råd: Kom før det er for sent

Hvis I oplever, at der er knas i jeres parforhold og at den ene part måske allerede går og overvejer skilsmisse, så er mit bedste råd til jer: Start i parterapi før, det er for sent! 

Husk på, at det hverken er pinligt eller et tegn på svaghed at starte i parterapi – det er derimod et bevis på, at I ønsker at kæmpe for hinanden