Stress

500.000 føler sig udbrændt på jobbet
430.000 oplever daglige symptomer på stress
35.000 er sygemeldt pga dårligt arbejdsmiljø

Kan du genkende de her symptomer?

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hjertebanken
 • Ondt i maven
 • Vejrtrækning  problemer
 • Hovedpine
 • Vægttab eller øgning
 • Nedsat potens
 • Let til tårer

Psykiske symptomer:

 • Træthed
 • Dårligt humør
 • Nedsat hukommelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Angst for almindelige problemer

 

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnløshed
 • Vred
 • Mindre social
 • Ubeslutsom
 • Drikker mere alkohol

Er flere af de ovenstående punkter mon bekendt for dig? så er der en stor chance for at du er en af de mange danskere som er blevet ramt af stress. Det er vigtigt at du får hjælp med din stress  så hurtigt som muligt, så det ikke udvikler sig til en depression.

Hvordan opstår stress?

Meget forenklede opstår stress når presset bliver for voldsomt og der er en ubalance imellem krav og forventninger fra situationer hvor vi føler at vi ikke har ressourcerne til at løse opgaven.

Det kan enten være vores egne forventninger til os selv, men det kan også være usunde forventninger i dit privatliv fra din partner, på din arbejdsplads eller fra uddannelsessystemet.

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom men kroppens naturlige reaktion på en overbelastning. Det er en overlevelses-mekanisme, som sætter os i alarmberedskab, hvis vi bliver udsat for trusler og fare. Kroppen forbereder sig bogstaveligt talt på flugt, kamp eller på at spille død.

Det er et urinstinkt som historisk har haft til formål at holde os i live

Hjernen kan imidlertid ikke kende forskel på fysisk og psykisk stress og derfor reagerer den på samme måde ved fysisk fare som ved “nutidsfarer” såsom sidste øjebliks afhentning af børn i vuggestuen, lang kø på motorvejen , ubetalte regninger eller for mange gøremål.

 

Stress skyldes ikke, at du:

 • Har lavt selvværd eller er perfektionist
 • Ikke kan klare “lugten i bageriet”
 • Har en svag psyke
 • Ikke er effektiv eller struktureret 

Hvad er symptomerne på stress?

Der er mange forskellige symptomer, eksempelvis hjertebanken, trykken for brystet, søvnløshed, maveproblemer, spændinger, smerter samt en øget forekomst af infektioner. Når kroppen gennem lang tid har været overbelastet og brugt mere energi end den har til rådighed, sker der vidtrækkende ændringer i hjernens funktion. Hukommelse, koncentration, overblik, evne til planlægning og prioritering forværres– så længe der er energiunderskud. 

Følelsesmæssigt er stress-tilstanden ledsaget af utilstrækkelighedsfølelser, ensomhed, vrede, angst og udmattelse.

Det ses ofte, at det er den stress-ramtes omgivelser – familiemedlemmer, venner eller arbejdskolleger – der først registrerer, at der er noget galt. Dette skyldes, at stress oftest ikke erkendes før konsekvenserne er blevet så store.

Manglende selverkendelse og kontakt med sin krop er nemlig en biologisk og naturlig funktion – eftersom kroppen altid har fokus på overlevelse.

 

Hvem får vi stress og hvorfor?

Det er en udpræget misforståelse, at stressreaktioner KUN kan udløses af for stor arbejdsbyrde, jeg mener at vores privatliv også kan være med til at vi bliver stresset. 

Ofte undervurderer mange hvor stor en mistrivsel en skilsmisse kan have, sorgen over at have mistet et familiemedlem  eller det store ansvar det er at blive forældre, samt det stress element en flytning eller et nyt job kræver af os.

Som jeg skrev i ovennævnte afsnit så er en anden udpræget misforståelse, 

at det er personer med særlige personlighedstræk såsom perfektionisme og lavt selvværd, der får stress. Det er ikke kun vores egen ”skyld” men en sammenblanding af mange komplekse faktorer, der er afgørende for, at vores krop

reagerer med stress-symptomer.

Årsagerne til at vi udvikler stress er komplekse og kan være svære at gennemskue. Nogle af faktorerne er dårligt psykiske arbejdsmiljø store arbejds-mængder og tidsnød, når vi har mange bolde i luften, når der sker mange forandringer i vores tilværelse, når der er konflikter i betydningsfulde relationer, når vi ikke kan forudsige konsekvenserne af vore beslutninger eller når vi føler os utilstrækkelige i forhold til vores roller, opgaver eller lignende. 

Ikke alle sociale relationer er positive, og en vigtig del af stressbehandling vil derfor være både at hjælpe den stressramte med at finde ud af, hvilke personer i ens netværk, der er ressourcepersoner praktisk og følelsesmæssigt, og hvilke relationer der er belastede, og som måske skal nedprioritere eller omdefinere 

 

Speak up

Det er vigtigt at man tør sige på sin arbejdsplads at man føler sig stresset. Det er også vigtigt at man som leder går forrest og viser at man har et stort ansvar for at ens kollegaer trives, men at man også viser at man som leder også kan blive ramt af stress.

Det skal ikke længe være tabu at tale om stress og det er ikke en svaghed at blive ramt at stress. De klienter som opsøger mig dagligt med stress, er alle mennesker som ikke har talt om mistrivsel eller stress på deres arbejdsplads eller i deres private liv da de to faktorer hænger sammen.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Jeg kan:

 • Hjælpe dig med at få sat ord på dine følelser
 • Hjælpe dig med at kende dine reaktionsmønstre
 • Lære dig hvordan du kan bliver bedre til at sige fra
 • Sammensætte en sund livsstil som passer til din hverdag
 • Hjælpe dig med at få overblik samt planlægge din dag
 • Hjælpe dig med din kommunikation
 • Hjælpe dig med at lave en plan når du starter på job igen
 • Hjælpe dig med at lave et energiregnskab 

Det er vigtigt for en vellykket behandling, at man kommer hos en fagperson, der ved noget om, hvordan man behandler stress, så man undgår tilbagefald. For lærer man ikke sine reaktionsmønstre at kende og nye måder at håndtere stress på, vil man være mere sårbar over for at få stress igen. 

Mange vil finde det givtigt at finde en forklaring på hvorfor deres stress opstod. Det er naturligvis også vigtigt. Men først skal vi have fokus på at “slukke branden” inden vi undersøger hvorfor den opstod.

 Jeg har meget stor respekt for stress og hvordan stress kan påvirke vores helbred. Al forskning viser at når man går igennem en krise i sit liv, så er det vigtigt at man har en person som man kan være ærlig overfor, og som man kan stole på.

Den person finder du i mig.